Menü

 

Fejléc

Adatkezelési szabályzat
 

 

 

Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreátható.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
Adatkezelő: Kamondi Zsolt , faesztergályos. Budapest 1188, Rákóczi u. 113/B
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, fĂĽggetlenĂĽl a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele - nincs
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállátásuk nem lehetséges
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerĂĽlő adatok sora
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Kamondi Zsolt honlapján (www.faforgato.hu) regisztrál.
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele - nincs

 

Az adatkezelés célja:

A "faforgato.hu" honlapjain keresztül a Kamondi Zsolt faesztergályos által forgalmazott termékek internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, cégnév, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetendő összeg, vásárlás időpontja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információ szabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Beérkezett törlési kérelem híján az adatok adott év december 31-ig rendszerben maradnak. Az adatok vásárlás lezártával semmilyen további felhasználásra nem kerülnek. Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év. A webshop vásárlóinak adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.